Κανονισμοί Λειτουργίας Ακαδημίας

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  1. Με την προσκόμιση των δικαιολογητικών και οικονομική τακτοποίηση, οι υπεύθυνοι της Ακαδημίας κατατάσσουν τον αθλητή στο ανάλογο τμήμα. Ο κάθε αθλητής προπονείται αποκλειστικά και μόνο στο δικό του τμήμα.
  2. Κάθε τμήμα αποτελείται από 10 – 17 αθλητές, ανάλογα με την ηλικία.
  3. Κάθε αθλητής πρέπει να παρακολουθεί τις προπονήσεις σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, όπου θα τηρείται παρουσιολόγιο.
  4. Κάθε αθλητής πρέπει να προσέρχεται ένα  τέταρτο πριν  την έναρξη της προπόνησης και μισή ώρα πριν τους αγώνες.
  5. Για τους εκτός έδρας αγώνες (σε περίπτωση που δεν οργανωθεί ομαδική μεταφορά υπ΄ευθύνη της Ακαδημίας), ο αθλητής πρέπει να συνοδεύεται από τον γονέα η κάποιον κηδεμόνα, ο οποίος θα φέρει και την ευθύνη της μεταφοράς του .
  6. Το πρόγραμμα των προπονήσεων των τμημάτων θα υπάρχει αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της Ακαδημίας. Η προπόνηση κάθε τμήματος διαρκεί 60΄- 90΄ λεπτά.
  7. Πειθαρχικά παραπτώματα του αθλητή τα οποία γίνονται κατά την διάρκεια προπονήσεων και αγώνων μπορεί να οδηγήσουν και στην αποβολή του αθλητή από την Ακαδημία.
  8. Σε περίπτωση οικονομικών εκκρεμοτήτων, με εισήγηση της γραμματείας, δεν θα γίνεται δεκτός ο αθλητής στις προπονήσεις και στους αγώνες. Αποδεικτικό στοιχείο πληρωμής της εγγραφής ή της συνδρομής αποτελεί μόνο η απόδειξη της γραμματείας. Οι πληρωμές γίνονται κάθε μήνα και συγκεκριμένα το πρώτο 5μερο του μήνα
  9. Αρμόδιοι για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία της Ακαδημίας PAO SOCCER SCHOOL ΑΛΙΜΟΥ , είναι αποκλειστικά οι Υπεύθυνοι της Ακαδημίας.

10. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής σταματήσει τις προπονήσεις, παρακαλούμε τους γονείς να ενημερώνουν τους υπεύθυνους ή την γραμματεία.

11. Δεν επιστρέφονται χρήματα για οποιοδήποτε λόγο απουσίας του αθλητή στις προπονήσεις ή αποχώρησης του από την Ακαδημία.

Ο υπεύθυνος, το προσωπικό και οι προπονητές της Ακαδημίας είναι στην διάθεση σας, καθ’όλη την διάρκεια της χρονιάς.